Engelska
Svenska
Mohammad-Reza Mehdinia
mohammadrezamehdinia@hotmail.com

correctpi@hotmail.com

Denna bok nämner inte metoder som hittills har används för att komma fram till värdet Pi. Pi’s historia berörs inte heller i denna bok.

Boken handlar om ett nytt tankesätt och därmed nya formler. För att få en klar uppfattning om de nya formlerna måste man studera boken. Boken är delad i två huvuddelar.

Del ett innehåller sju kapitel om Pi och del två innehåller sex olika nya termer. Tre geometriska bilder, deras egenskaper och förhållanden till varandra redovisas.

Del 1: De korrekta talen för cirkel

Kvadrater, cylindrar och cirklar delas i tre grupper

Kapitel 1: Den viktiga kvadraten och dess undergrupper.

Kapitel 2: Cirkel-kvadratiseringsformen och dess undergrupper.

Kapitel 3: Cylinder-kvadratiseringsformen och dess undergrupper.

Kapitel 4: Logaritmen cy och formler.

Kapitel 5: Varje kvadrat anger tre cirklar. Fördelar och illustrationer.

Kapitel 6: Jämförelser och nackdelen med talet 3,141592653…

Kapital 7: Metoder och tillämpningar.

Del 2: Formler och nya geometriska konstruktioner

Avsnitt 1: Radian

Avsnitt 2: Skuggade områden

Avsnitt 3: Båge

Avsnitt 4: Stjärna

Avsnitt 5: Parablex

Avsnitt 6: Rätta relationer mellan kub, cirkel och cylinder.

Lär de nya värdena